Pro sekundová lepidla

Bezpečnostní list, první pomoc.